Tryckfrihetsförordningen 250 år – så urholkas kommersiell yttrandefrihet, Stockholm

This event has been held in Swedish

8e december 2016, 14.30 – 17.00, registrering och välkomstkaffe från 14.00

City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, 111 23 Stockholm 

Nyligen gick Mediegrundlagskommitténs betänkande "Ändrade mediegrundlagar" (SOU 2016:58) ut på remiss.

Förslaget är kontroversiellt, kommittén tog inte ställning i själva frågan och många av kommitténs ledamöter uttryckte ett motstånd till det i ett särskilt yttrande.

Avvägningen mellan rätten att trycka det fria ordet och myndigheters krav på produktinformation ställs nu på sin spets.

Välkommen till en diskussion om tryckfrihetens roll för det svenska media och företagsklimatet.

 

Diskussionspunkter

 

Talare:

Kristina Lindahl von Sydow Vice Vd Livsmedelsföretagen

Heléne Petersson (S) Gruppledare för socialdemokraterna i Justitieutskottet

Andreas Norlén (M) ordförande konstitutionsutskottet

Anders Milton ordförande för Snuskommissionen

Moderator: Jonas Lindgren fd utrikeschef och Brysselkorrespondent TT

 

 

 

 

Organised by:

Partners: